Sự khác biệt của Sendero

SỨ MỆNH SENDERO

Sendero nỗ lực cải thiện sức khỏe của cộng đồng bằng cách cung cấp bảo hiểm y tế chất lượng, giá cả phải chăng.

NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tính toàn vẹn Tất cả các hành động của chúng tôi là trung thực, đạo đức và công bằng. Chúng tôi làm những điều đúng đắn vì những lý do đúng đắn.
Sự tôn trọng Chúng tôi đối xử với tất cả mọi người bằng sự tôn trọng cao nhất và tất cả các hành động của chúng tôi đều vì lợi ích tốt nhất của các thành viên.
sự đổi mới Chúng tôi liên tục tìm kiếm những cách tốt hơn để cải thiện và duy trì tình trạng sức khỏe của các thành viên.
Hiệu quả Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những cách thức mới và tốt hơn để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cố gắng thực hiện các phương pháp hay nhất trong mọi việc chúng tôi làm.
Phẩm chất Chúng tôi cung cấp dịch vụ chất lượng cao và sắp xếp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao để đạt được kết quả xuất sắc cho các thành viên của chúng tôi.
Hợp tác     Chúng tôi phát triển và duy trì các mối quan hệ đối tác trong Trung tâm Texas để tạo ra một lộ trình giúp các thành viên có sức khỏe tổng thể tốt hơn.