Sendero được đánh giá cao nhất* kế hoạch thị trường ở Texas!

Chi phí mới, thấp hơn trên các gói Marketplace có nghĩa là nhiều người đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hơn - ngay cả khi trước đây bạn không đủ điều kiện!

Nhận báo giá để xem liệu bạn có đủ điều kiện để ghi danh đặc biệt hay không!


✓ Lượt truy cập MD ảo 24/7 MIỄN PHÍ thông qua NormanMD
✓ Khoản đồng thanh toán thấp cho các lần khám PCP
✓ Không có hạn chế về điều kiện Preexisting
✓ Mạng rộng nhất với giá thấp nhất
✓ Đội ngũ chăm sóc sức khỏe tận tâm miễn phí
✓ Khám sức khỏe và phòng ngừa miễn phí

* 4 trên 5 Sao trên Hệ thống Đánh giá Chất lượng Toàn quốc năm 2021 của CMS

Sendero được đánh giá cao nhất* kế hoạch thị trường ở Texas!

Chi phí mới, thấp hơn trên các gói Marketplace có nghĩa là nhiều người đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe hơn - ngay cả khi trước đây bạn không đủ điều kiện!

Nhận báo giá để xem liệu bạn có đủ điều kiện để ghi danh đặc biệt hay không!


✓ Lượt truy cập MD ảo 24/7 MIỄN PHÍ thông qua NormanMD
✓ Khoản đồng thanh toán thấp cho các lần khám PCP
✓ Không có hạn chế về điều kiện Preexisting
✓ Mạng rộng nhất với giá thấp nhất
✓ Đội ngũ chăm sóc sức khỏe tận tâm miễn phí
✓ Khám sức khỏe và phòng ngừa miễn phí

Sự khác biệt của Sendero là Chăm sóc sức khỏe bằng Trái tim

Sendero là một công ty chăm sóc sức khỏe có trái tim. Sendero quan tâm đến cộng đồng Austin - chúng tôi lắng nghe các thành viên của mình, chúng tôi tham gia với cộng đồng thông qua các chương trình tiếp cận cộng đồng và dịch vụ cộng đồng, đồng thời chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân và các nguồn lực thông qua đội ngũ nhân viên tận tâm của mình.

Kiểm tra thêm lời chứng thực thành viên của chúng tôi nhấn vào đây..

Giới thiệu về các gói sức khỏe của Sendero

Sendero là một chương trình y tế dựa vào cộng đồng, phi lợi nhuận ở khu vực Austin, cung cấp dịch vụ chăm sóc quan trọng, được cá nhân hóa cho khu vực. Chúng tôi có một trong những mạng lưới bác sĩ và chuyên gia lớn nhất của bất kỳ chương trình y tế nào trong khu vực - bao gồm những người từ Seton, St. David's, Phòng khám khu vực Austin (ARC) và Phòng khám chẩn đoán Austin (ADC). Kể từ năm 2011, Sendero đã giúp hơn 150,000 người ở khu vực Austin được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe!